top of page
spirit-club.jpg
shutterstock_1868913535.jpg

As a part of Spirit’s connectivity solutions, Spirit Club is our proposal for your members to memorize all their fitness milestones.

club1.png

TRẢI NGHIỆM GIẢI TRỊ VƯỢT TRỘI

Bảng điều khiển ENT+ được cập nhật hiện sở hữu màn hình cảm ứng 15.6 inch với tính năng chia sẻ màn hình di động với màn hình máy chạy bộ, đầu vào HDMI, giắc cắm tai nghe 3.5mm, quạt làm mát được cải tiến và cổng sạc USB.

Aim higher

Encourage ambitious goals and pursue a sense of achievement.

club2.png
club3.png
club5.png
club4.png

Keep track

Spirit Club provides graphs of progress, let your previous achievements be your next inspiration.

Spirited competition

Join the club and get ready to show off your progress in the club ranking. 

club6.png
club7.png

Download Spirit Club App

2F9A3280.jpg
EX-console-icon.png

The ranking is also shown on our

EX-console. 

bottom of page