top of page
strength1.jpg

ความแข็งแกร่ง

SPIRIT Strength ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ดึงดูดทุกระดับ ตั้งแต่นักกีฬาที่ต้องการยกระดับการทำงานไปอีกระดับ หรือผู้รักการออกกำลังกายทั่วไปที่ต้องการมีรูปร่างที่ดีขึ้น เครื่องจักรของเราเคลื่อนไหวตามวิธีที่ร่างกายต้องการจะเคลื่อนไหวและให้รางวัลแก่การทำงานหนักด้วยผลลัพธ์

bottom of page