top of page

การฝึกอบรมกลุ่ม

การฝึกแบบคาร์ดิโอช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาส่วนใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของเรานำเสนอเครื่องคาร์ดิโอที่หลากหลายพร้อมโปรแกรมการฝึกที่หลากหลายเพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด

bottom of page