top of page
  • ตัวเลือกด้ามจับแนวนอนและขนานสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ จำกัด ไหล่
  • ทางเดียวและทวิภาคีของการเคลื่อนไหว
  • ที่นั่งให้ช่วงของการปรับการเคลื่อนไหว
  • ตัวนับตัวแทนในตัวและที่เก็บข้อมูลในตัวที่ฝาด้านบน

 

*น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น : 5 lb

SHOULDER PRESS

SKU: SP-4303
  • 1707 x 1459 x 1500mm / 67” x 57” x 59” 

bottom of page