top of page
  • การวางตำแหน่งไปข้างหน้าเล็กน้อยช่วยให้เคลื่อนไหวช่วงไหล่ได้มากขึ้น
  • ด้ามจับหมุนเข้าหรือออกเพื่อให้ไหล่กว้างของผู้ใช้ต่างกันได้
  • ข้อต่อสี่แท่งช่วยรักษาระดับด้ามจับและตำแหน่งข้อมือให้เป็นกลาง
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

SEATED TRICEPS PRESS

SKU: SP-3508
  • 1227 x 1067 x 1592mm / 48” x 42” x 63”

bottom of page