top of page
  • จับเดือยและหมุนเพื่อปรับตัวเองและช่วยรักษาโฟกัสที่กล้ามเนื้อหลัง
  • เบาะนั่งและแผ่นอกแบบปรับได้ช่วยให้จัดตำแหน่งที่เหมาะสมและเทคนิคการดึงที่เหมาะสม
  • การเคลื่อนไหวข้างเดียวและทวิภาคีเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

SEATED ROW

SKU: SP-3507
  • 1534 x 1064 x 1592mm / 60” x 42” x 63”

bottom of page