top of page
  • แผ่นรองต้นขาปรับให้เข้ากับส่วนหน้าของเข่าโดยให้ผู้ใช้อยู่ในแนวเดียวกับแกนหมุน
  • แผ่นรอง Tibia ล่างปรับตัวเอง จำกัดจำนวนการปรับที่จำเป็น
  • ช่วงของการเคลื่อนไหวสามารถปรับได้สำหรับผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นของเอ็นร้อยหวาย
  • ตัวนับตัวแทนในตัวและที่เก็บข้อมูลในตัวที่ฝาด้านบน

 

*น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น : 5 lb

SEATED LEG CURL

SKU: SP-4306
  • 1455 x 1265 x 1500mm / 57” x 50” x 59”

bottom of page