top of page
  • ลูกกลิ้งและแผ่นรองหลังแบบปรับได้ช่วยให้วางตำแหน่งที่เหมาะสมกับแกนหมุนของเครื่องได้
  • การวางตำแหน่งผู้ใช้ที่ทำมุมช่วยรักษาเสถียรภาพระหว่างการออกกำลังกาย
  • เบาะรองนั่งมีขนาดเพื่อให้กล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายหดตัวเต็มที่
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

SEATED LEG CURL

SKU: SP-3505
  • 1156 x 1407 x 1592mm / 46” x 55” x 63”

bottom of page