top of page
  • ช่วงการเคลื่อนไหวที่ปรับได้และแผ่นรองหน้าอกเพื่อความปลอดภัยของร่างกายส่วนบนขณะหมุน
  • แผ่นรองต้นขาขนาดใหญ่และส่วนรองรับเท้าช่วยให้ร่างกายส่วนล่างมีความมั่นคง
  • การปรับเบาะนั่งปรับตำแหน่งหน้าอกส่วนบนของผู้ใช้ให้ตรงกับแผ่นรองหน้าอกของเครื่อง
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

ROTARY TORSO

SKU: SP-3521
  • 1384 x 996 x 2010mm / 54” x 39” x 79”

bottom of page