top of page
  • ท่านอนหงายช่วยให้ฝึกเอ็นร้อยหวายได้ทั้งข้อต่อสะโพกและข้อเข่า
  • แผ่นรองมุมช่วยให้สะโพกมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ยกขึ้นระหว่างออกกำลังกาย
  • ช่วงการเคลื่อนไหวที่ปรับได้เพื่อรองรับเป้าหมายหรือข้อ จำกัด ของเข่า
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

PRONE LEG CURL

SKU: SP-3514
  • 1561 x 1121 x 1592mm / 61” x 44” x 63” 

bottom of page