top of page
  • การออกกำลังกายแถวแบบดั้งเดิมท้าทายความสามารถในการทรงตัวและกล้ามเนื้อหลังทั้งหมด
  • มุมของแผ่นรองลดลงช่วยให้ทรงตัวในระหว่างการยกของหนัก
  • ตำแหน่งที่ต่ำของที่จับดึงช่วยให้ข้อศอกอยู่ตามลำตัว
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

LOW ROW

SKU: SP-3523
  • 1810 x 1150 x 1592mm / 71” x 45” x 63”

bottom of page