top of page
  • แผ่นรองหลังและแขนทำมุมเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของผู้ใช้ในระหว่างการยกขา
  • ที่จับไปข้างหน้าอยู่ในตำแหน่งเพื่อทำแบบฝึกหัดจุ่ม
  • รอยเท้าลื่นช่วยให้เข้าออกง่ายสำหรับการออกกำลังกายทั้งหมด

LEG RAISE / DIP

SKU: SP-4215
  • 1190 x 865 x 1665mm / 47” x 34” x 66”

bottom of page