top of page
  • แพลตฟอร์มเท้าขนาดใหญ่เพิ่มความหลากหลายในการเคลื่อนไหวรวมถึงการออกกำลังกายน่อง
  • มือจับด้านหน้าช่วยในการเข้าและออกจากเครื่อง
  • เลื่อนมุมให้การเคลื่อนไหวกดที่ราบรื่น
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

LEG PRESS

SKU: SP-3509
  • 1890 x 1105 x 1592mm / 74” x 44” x 63”

bottom of page