top of page
  • การปรับแผ่นรองหลังสำหรับการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมกับแกนการหมุนของเครื่องจักร
  • แผ่นรอง Tibia ล่างปรับตัวเอง จำกัดจำนวนการปรับที่จำเป็น
  • ช่วงของการเคลื่อนไหวสามารถปรับได้สำหรับผู้ใช้ที่มีการงอเข่าจำกัด
  • ตัวนับตัวแทนในตัวและที่เก็บข้อมูลในตัวที่ฝาด้านบน

 

*น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น : 5 lb

LEG EXTENSION

SKU: SP-4305
  • 1475 x 1260 x 1500mm / 58” x 50” x 59”

bottom of page