top of page
  • Lat Pulldown แบบดั้งเดิมพร้อมลิงค์โซ่ที่ปรับได้สำหรับการวางตำแหน่งความสูงของบาร์
  • ขอเกี่ยวสำหรับบาร์เมื่อไม่มี use 
  • แผ่นรองต้นขาแบบปรับได้ช่วยให้ร่างกายส่วนล่างรับน้ำหนักได้มาก
  • ตัวนับตัวแทนในตัวและที่เก็บข้อมูลในตัวที่ฝาด้านบน

 

*น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น : 5 lb

LAT PULLDOWN

SKU: SP-4313
  • 1475 x 1213 x 2303mm / 58” x 48” x 91”

bottom of page