top of page
  • เครื่องออกกำลังกายคู่ช่วยประหยัดพื้นที่
  • แผ่นรองต้นขาขนาดใหญ่และส่วนรองรับเท้าให้ความสบายและความมั่นคง
  • การเปลี่ยนระหว่างแบบฝึกหัดทำได้ง่ายโดยไม่ต้องออกจากเครื่อง
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

HIP ABDUCTOR/ADDUCTOR

SKU: SP-3516
  • 1578 x 829 x 1592mm / 62” x 33” x 63”

bottom of page