top of page
  • การยืนระหว่างการฝึก Glute นั้นเหมาะเมื่อเปรียบเทียบกับการคุกเข่าบนพื้น
  • การเคลื่อนไหวแบบมีมุมเน้นที่ Glutes และ Hamstrings
  • แผ่นรองหน้าอกสามารถปรับให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าตำแหน่งไหนเหมาะกับการรองรับมากที่สุด
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

GLUTE

SKU: SP-3520
  • 2230 x 1025 x 1524mm / 88” x 40” x 60”

bottom of page