top of page
  • Lat Pulldown แบบดั้งเดิมพร้อมลิงค์โซ่ที่ปรับได้สำหรับการวางตำแหน่งความสูงของบาร์
  • ตะขอเกี่ยวสำหรับบาร์เมื่อไม่ใช้งาน
  • แผ่นรองต้นขาทำมุมทำให้จับบาร์ได้ง่ายขณะยืน จากนั้นนั่งและยึดต้นขา
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

FIXED LAT PULLDOWN

SKU: SP-3522
  • 1200 x 1410 x 2070mm / 47” x 56” x 81”

bottom of page