top of page
  • เครื่องจักรใช้น้ำหนักกองเพื่อลดน้ำหนักตัวผู้ใช้เองสำหรับการออกกำลังกายแบบดึงขึ้นและจุ่ม
  • แพลตฟอร์มผู้ใช้วางตำแหน่งผู้ใช้ในตำแหน่งคุกเข่าเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
  • ด้ามจุ่มหมุนเพื่อให้พอดีกับความกว้างไหล่ที่แตกต่างกัน
  • ตัวนับตัวแทนในตัวและที่เก็บข้อมูลในตัวที่ฝาด้านบน

 

*น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น : 5 lbs

DIP / CHIN ASSIST

SKU: SP-4314
  • 1238 x 1187 x 2236mm / 49” x 47” x 88”

bottom of page