top of page
  • แถบดึงขึ้นในตัวพร้อมที่จับหลายแบบสำหรับความชอบส่วนตัว
  • แผ่นรองหลังและแขนทำมุมเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของผู้ใช้ในระหว่างการยกขา
  • ที่จับไปข้างหน้าอยู่ในตำแหน่งเพื่อทำแบบฝึกหัดจุ่ม

CHIN / DIP / LEG RAISE

SKU: SP-4219
  • 1190 x 1260 x 2300mm / 47” x 50” x 91”

bottom of page