top of page
  • แผ่นรองลูกกลิ้งปรับเองสำหรับตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบบนหลังส่วนบน
  • ช่วงการเคลื่อนไหวที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับความสามารถและความชอบของผู้ใช้
  • แถบเท้าช่วยให้ร่างกายส่วนล่างมีความมั่นคงขณะออกกำลังกาย
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

ส่วนขยายกลับ

SKU: SP-3503
  • 1057 x 1298 x 1592mm / 42” x 51” x 63”

bottom of page