top of page
  • เครื่องจักรใช้กองน้ำหนักเพื่อชดเชยน้ำหนักตัวของผู้ใช้สำหรับการออกกำลังกายแบบดึงขึ้นและจุ่ม
  • หลายขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าและออก และด้ามจับแบบจุ่มหมุนได้เพื่อรองรับความกว้างของไหล่
  • แถบเท้าสามารถปรับออกให้เหมาะกับการออกกำลังกายน้ำหนักตัวได้เต็มที่
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

ASSISTED CHIN/DIP

SKU: SP-3517
  • 1948 x 990 x 2491mm / 77” x 39” x 98”

bottom of page