top of page
  • สายรัดที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระช่วยให้เคลื่อนไหวได้เฉียง
  • ตำแหน่งมือจับหลายตำแหน่งสำหรับช่วงการเคลื่อนไหวที่ปรับได้
  • แผ่นรองหลังโค้งมนช่วยให้กระดูกสันหลังยืดออกได้ขณะทำท่าครันช์
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

ABDOMINAL

SKU: SP-3511
  • 1069 x 1143 x 1572mm / 42” x 45” x 62”

bottom of page