top of page
  • บาร์มีความสมดุล 2 กก. สำหรับความต้านทานการเริ่มต้นที่ต่ำมาก
  • การออกแบบแนวตั้งรองรับการออกกำลังกายส่วนใหญ่และช่วยให้ตั้งค่าได้ง่ายขึ้น
  • สต็อปบาร์แบบปรับได้นั้นง่ายต่อการระบุและปรับทีละน้อยเพื่อความมั่นใจ

SMITH MACHINE

SKU: SP-4222
  • 2165 x 1575 x 2390mm / 85” x 62” x 94”

bottom of page