top of page
  • การปรับแผ่นรองหลังสำหรับการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมกับแกนการหมุนของเครื่องจักร
  • แผ่นรอง Tibia ล่างปรับตัวเอง จำกัดจำนวนการปรับที่จำเป็น
  • ช่วงของการเคลื่อนไหวสามารถปรับได้สำหรับผู้ใช้ที่มีการงอเข่าจำกัด
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

LEG EXTENSION

SKU: SP-3510
  • 1156 x 1407 x 1592mm / 46” x 55” x 63”

bottom of page