top of page
  • มือจับแบบหมุนและแขนถ่วงดุลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทุกระดับ
  • การเคลื่อนไหวข้างเดียวและทวิภาคีเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ
  • แผ่นรองหลังแบบเต็มให้การรองรับและความสบาย
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

LATERAL RAISE

SKU: SP-3525
  • 1172 x 1289 x 1518mm / 46” x 51” x 60”

bottom of page