top of page
  • การเคลื่อนไหวข้างเดียวและทวิภาคีเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ
  • ด้ามจับแนวนอนพร้อมเส้นทางการเคลื่อนไหวที่แยกจากกันตามธรรมชาติ
  • เบาะนั่งเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ใช้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

LAT PULLDOWN

SKU: SP-3501
  • 1522 x 1430 x 1852mm / 60” x 56” x 73”

bottom of page